Tarieven 2022

Welke codering is op mij van toepassing? 
M codes (preventie) worden uitgevoerd bij cliënten met PPS score 1
T codes (curatie) worden uitgevoerd bij cliënten met PPS 2 of PPS 3

Lees meer over uw PPS score HIER

Omdat de praktijk klein is en de kosten lager dan een gemiddelde praktijk (en een voorliefde voor technische snufjes en handige apparatuur) wordt dit doorberekend in een lager tarief per behandeling. Hieronder vindt u de tarieven voor 2021. Daarachter vindt u de prijs die de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld heeft voor de verrichting.

Kosten mondzorg

De maximum tarieven worden bepaald door de NZA. Mijn tarieven liggen lager door lage praktijkkosten.Ons tarief Normaal tarief
C001 - Consult Intake€45.00€46.91
C002 - Periodieke controle€22.50€23.45
COO3 - Probleem gericht consult€22.50€23.45
-
PREVENTIEVE BEHANDELING - PPS SCORE 1
C91 - Pocketregistratie €25.00 €37.03
M03 - Gebitsreiniging, per vijf minuten€13.84€13.84
M01 - Preventieve voorlichting en instructie, per vijf minuten €13.84€13.84
M02 - Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13.84€13.84
C80 - Mondzorg aan huis excl de (be)handeling) €18.09€18.09
M40 - Fluoridebehandeling€15.43€15.43
-
CURATIEVE BEHANDELING - PPS SCORE VAN 2-3
T012 - Parodontiumregistratie €25.00€179.00
T022 - Grondig reinigen wortel€33.33 €33.33
T032 - Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €25.00 €111.10
T042 - Consult parodontale nazorg€83.82 €93.82
*Indien C032 en T042 samen uitgevoerd worden gaat er € 25.00 van de nazorgprijs af. Op die manier blijft de prijs altijd gelijk of we pockets meten of niet.
T043 - Uitgebreid consult parodontale nazorg€114.68€124.68
T044 - Complex consult parodontale nazorg €156.04€166.04
T93 - Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (plus techniekkosten)€40.00 €40.82
T96 - Uitgebreide voedingsanalyse€60.00€60.29
-
WLZ BEHANDELINGEN
U25 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €14.06€14.06

Vragen over uw factuur

Heeft u vragen over uw nota? Of wilt u een kopie van uw nota ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met Infomedics.
Zij beheren al onze facturen en kunnen al uw vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie hier.