MONDZORG IS OPEN / MEDISCH CONTACTBEROEPEN WERKEN TIJDENS LOCKDOWN DOOR

Het ministerie van VWS heeft bevestigd aan de Mondzorgalliantie dat de mondzorg geclassificeerd wordt als zorg en niet als contactberoep.

Voor de mondzorg geldt echter een geheel ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is. Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft het ministerie van VWS gevraagd de website van de Rijksoverheid aan te passen. De pagina is aangepast en daarin ziet de Mondzorgalliantie zich gesteund in het verzet tegen eventuele verwarring. In een gesprek van het ministerie met de voorzitters van de vier verenigingen heeft VWS nogmaals bevestigd dat mondzorg zorg is, en geen contactberoep.

Indien u een afspraak heeft tussen nu (lockdown) en 19 januari kan deze gewoon plaatsvinden Uitstellen van zorg kan immers ook ernstige gevolgen hebben voor de (volks)gezondheid

In de link hieronder leest u meer:

LEES HIER DE BRIEF VAN HET MINISTERIE

 

Lees hieronder de laatste updates
MONDZORG GEEN CONTACTBEROEP