Gepost op

Angst is een slechte raadgever

Praatjes vullen geen gaatjes

Dental Tribute kwam vandaag met een interview met Verry van Rossum, trainer-coach en consultant voor tandartspraktijken, hij betoogt dat de tandarts de keuze voor de tandarts sterk kan beïnvloeden.Hieronder vind u zijn betoog. Uiteraard kan ik het niet laten mijn mening op zijn stellingen te geven….

Van Rossum: Er is al veel gesproken over het besluit van de minister om de mondhygiënist o.a. zelfstandig kleine vullingen te laten aanbrengen en röntgenfoto’s te laten beoordelen. De meeste tandartsen zijn daar fel op tegen en laten dat ook ruimschoots weten. Weinig aandacht is er echter voor de vraag: wat wil de patiënt eigenlijk? Zullen zij zich massaal laten behandelen door een mondhygiënist, of kiezen zij voor de tandarts?  

Claus:
Het is geen keuze tussen behandelaar maar een keuze tussen preventieve mondzorg of curatieve tandheelkunde.
Wil je het kapot laten gaan, of wil je het voorkomen. De meeste mensen zullen dan liever voor preventie kiezen.
1. Preventie is goedkoper
2. Preventie is eenvoudiger
3. Preventie doet minder pijn.

Maak de scheiding dus niet in, “wie kan wat beter” maar waar ligt de autonomie van de behandelaar, bij preventie of curatie.
De autonomie van de mondhygiënist is preventie - die van de tandarts curatie. 

Van Rossum Is het een verstandig besluit?
Tandartsen hebben massaal gereageerd op het besluit en in grote meerderheid aangegeven dat de taakherschikking vanuit kwaliteitsoogpunt sterk is af te raden. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Het is ook mijn overtuiging dat de tandarts de regie heeft over de mondgezondheid van de patiënt. Nadat de patiënt het akkoord heeft gegeven over de behandeling, bepaalt de tandarts hoe en door wie de behandeling wordt uitgevoerd, welke taken worden gedelegeerd en aan wie. Door taken te delegeren, kan de productiecapaciteit worden verruimd.

Claus: Leuk argument, “de regie over de mondgezondheid”
Hoe kan je regeren over de mond"gezondheid" als je verdienmodel in curatie ligt?
Bijzonder toch? Je gaat niet over de gezondheid. Je gaat als tandarts over het oplossen van problemen...
De mondgezondheid ligt bij in het vakgebied mondhygiënist. Dé preventieve mondzorgproffesional

Wederom, het zijn twee verschillende dingen. De mondhygiënist is de behandelaar preventief, de tandarts curatief. En aangezien we allemaal starten met een “gaaf” gebit  moet de volgorde niet zijn curatie - oei oei oei, laten we preventie doen (verdienmodel preventie-assistent) Nee laten we insteken op preventie en dan blijft er vast nog wel wat over voor de tandarts waar hij/zij zich curatief op kan uitleven.

Van Rossum: Wat wil de patiënt?

In de kwestie rond taakherschikking is niet onderzocht hoe patiënten tegen het besluit van de minister aankijken. Zullen zij massaal gaan kiezen voor het behandelen van onder andere primaire cariës door de mondhygiënist? Mijn overtuiging is dat dit niet zal gebeuren. De belangrijkste reden daarvoor is de vertrouwensband tussen de patiënt en de tandarts; het meest waardevolle in uw praktijk. Toch zullen er patiënten zijn die de gang naar de mondhygiënist voor de tot nu toe voorbehouden handelingen wel zullen overwegen.

Claus: We hebben het over primaire cariës. Gaat de tandarts een volledige leefstijl en voeding anamnese afnemen bij primaire cariës?
Nee, natuurlijk niet. Het verdienmodel zit hem namelijk in curatie. Het maken van gaatjes. Preventie bijt curatie.

Van Rossum: Door op de juiste wijze met patiënten in gesprek te blijven, kunt u de wens van de patiënt beïnvloeden. Wanneer u een caviteit constateert bij een patiënt en aangeeft dat deze hersteld moet worden, zal het merendeel de behandeling ook gewoon door u laten doen. Een enkeling zal u vragen of het ook bij de mondhygiënist kan. Dan komt het aan op goede communicatie om de patiënt voor de tandarts te doen kiezen. Deze argumenten helpen hierbij:

Claus: Oh moeten we de wens van de cliënt (lees cliënt, ipv patiënt) gaan beïnvloeden?
Gaan we zeggen dat preventie niet helpt, of  de preventie assistent, in 5 dagen opgeleid, niet consistent uitgevoerde preventie laten uitvoeren…
Nogmaals, draai het om… eerst komt preventie, daarna curatie.

 

Van Rossum: a. Kwaliteit

U kunt de patiënt vragen hoe belangrijk kwaliteit voor haar of hem is. Logischerwijs zal een patiënt aangeven dat kwaliteit belangrijk is. Vervolgens kunt u aangeven wat u doet aan kwaliteit, zoals de ervaring die u heeft, uw investeringen in de nieuwste technieken om voortdurend de kwaliteit hoog te houden.

Claus: Helemaal geweldig, de zieke patiënt mag zich daarom bij de curatieve tandarts melden als er iets aan de hand is.

 

Van Rossum: b. U mag alle behandelingen doen

Stel nu dat de cariës dieper zit dan gedacht, en de mondhygiënist kan/mag de behandeling daarom niet verder afmaken? De patiënt moet dan met een open element alsnog naar de tandarts komen om de behandeling af te laten maken.

Claus: Ik wil niet vervelend zijn maar volgens mij zit er tussen initiële cariës en een exponatie nog best een stukje glazuur. Exponatie zal zelden voorkomen. En het kan ook zo maar zijn dat de mondhygiënist de cliënt doorstuurt voor het boren van initiële cariës. Net zoals de tandarts de M3 (die hij/zij niet vertrouwd) doorstuurt naar de kaakchirurg. En ja, ook bij de tandarts gebeurt het wel eens dat de M3 afbreekt en ja dan stuur je de cliënt door naar het ziekenhuis.

Daarbij is het helemaal niet de bedoeling dat de tandarts “alles” kan doen. Hij/zij studeren tegenwoordig een jaar langer tot mondarts. Zij behoren zich te specialiseren in een bepaald onderdeel van het vak waardoor de kosten voor de zorg naar beneden kunnen.

Van Rossum: c. Een kies vullen is meer dan alleen composiet aanbrengen
Na het vullen zal goed gekeken moeten worden of de occlusie nog naar wens is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vulling te ‘hoog’ is aangebracht.

Claus: Wat denkt u nu zelf? De cursussen voor tandartsassistenten die leren boren en vullen zitten vol.
Dus die assistentes kunnen het na 3 dagen cursus wél en de 4 jarig opgeleide HBO’er moet aan het handje vastgehouden worden voor deze handeling?

Van Rossum: d. Foto’s beoordelen

Bij het beoordelen van röntgenfoto’s gaat het om veel meer dan alleen kijken of er een gaatje in het element zit. Daar is de tandarts speciaal voor opgeleid, de mondhygiëniste in mindere mate. Bij controle door de mondhygiënist worden mogelijk extra röntgenfoto’s gemaakt, wat meer kosten met zich meebrengt.

Claus: Tja, wij zaten in de jaren 90 al in de zelfde colleges als de tandheelkundestudenten bij de röntgenlessen. Dus ook wij zijn “speciaal” opgeleid. Knap he?
Kort door de bocht is het dus vanuit mijn oogpunt wederom een lulkoek-verhaal. Scheid preventie van curatie, dat is de antwoord op het probleem

Tandarts, schoenmaker blijf bij je leest. Doe waar je goed in bent en wees niet bang van de mondhygiënist. Angst is een slechte raadgever!!

 

Gepost op

De toekomst van de preventieve mondzorg

We zijn het er inmiddels allemaal over eens dat tandheelkundige problemen, zoals cariës en tandvleesproblemen gedragsziekten zijn. De tandarts, uitstekend curatief opgeleid, heeft geen baat bij goed uitgevoerde consistente preventie. Je kunt immers geen preventie nastreven als je je boterham verdient aan het repareren. Preventie is daarnaast niet hot. Als tandarts laat je liever zien dat dat je een mooie kroon kunt maken, of een goed geplaatst implantaat. We kunnen het er daarom over eens zijn dat preventie en curatie elkaar bijten.  De huidige verstandshouding tussen beide groepen staat op gespannen voet. We zijn beide zorgverleners die dezelfde apparatuur gebruiken, maar we hebben beide een totaal anders gezichtsveld. Op de een of andere manier denken we dat de tandarts en mondhygiënist tegelijk door dezelfde deur (of praktijk) naar de toekomst moeten. Dat past niet en gaat ook nooit passen.

Lees meer

Gepost op

Uw tandartsverzekering – dé moderne aflaat!

Een aflaat, hoe ouderwets... Verzeker ik mezelf voor de tandarts?
Dat is wat mensen zich binnenkort weer gaan afvragen. Nieuw jaar, nieuwe kansen!
Misschien heb je wat achtergrond informatie nodig. Een tandartsverzekering lijkt namelijk een beetje op een ouderwetse aflaat

 

 

 

 

Vroeger waren we bang voor God en kochten we voor onze zonden een aflaat.
Een aflaat (indulgentia in het Latijn) is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden.
Tegenwoordig zijn we (over het algemeen) niet meer bang van God. De zaken die ons raken zijn onze gezondheid én onze portemonne. We leven graag leuk, lekker eten, genieten van het leven. Borreltje te veel, bourgondische leefstijl noemen we dat.... Echter een bourgondische leefstijl is niet zo goed voor het lijf en leden.

Maar daar hebben we iets voor verzonnen voor u! De moderne aflaat! De (tandarts)verzekering

Ik zal het je even schetsen:
Je koopt (net zoals bij een aflaat) je leefstijl zonden af. Je rookt, je drinkt, je leeft ongezond en je hebt gebitsproblemen.
Je neemt een tandheelkundige verzekering!

Zorgverzekeringen verkopen je er graag een! Top product, iets verzekeren waar mensen het liefst zo min mogelijk komen.
Kwijtschelding van al je leefstijl zonden. Wat wil je nog meer?

Maar misschien heb je wel geen aflaat nodig? Als je goed voor je tanden zorgt, ze goed onderhoud. Elke dag goed poetst, élke dag tussen de tanden reinigt Én je zorgt voor een gezonde leefstijl (dat betekent, gezond leven - genoeg bewegen - geen alcohol, roken of drugs en een volwaardig voedingspatroon) Dan heb je je tandartsverzekering (je aflaat) waarschijnlijk een stuk minder hard nodig.
Is dat geen leuke gedachten?

 

De maatschappij houdt je graag een beetje (comfortabel) ziek. Niet te ziek natuurlijk, zoveel ethiek hebben we wel
Maar heel eerlijk gezegd is het gewoon een leuk verdienmodel. Zonder gaatjes heeft een tandarts geen werk.
Dus heb je in de toekomst een gaatje in je gebit? Vraag aan je tandarts wat je zelf kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen.
Misschien heb je zelfs geen aflaat meer nodig....

Of bezoek gewoon de mondhygiënist. Deze HBO opgeleide mondzorg professional is specialist in het voorkomen van gebitsproblemen!
De mondhygiënist kan je alles vertellen over de relatie tussen leefstijl, voeding en zelfzorg en gebitsproblemen.
De mondhygiënist is vrij toegankelijk (dat betekent dat je geen verwijsbrief nodig hebt)

Gepost op

Cariës van Houten?

Vraag 1; Kan ik mijn kind gaatjes vrij houden?
Ja dat kan. Door het toepassen van het Gewoon Gaaf programma (stappenplan gericht op drie leeftijdsgroepen van kinderen)
Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

 

 

Vraag 2: Waarom heet het speciaal “Gewoon Gaaf”? Mijn tandarts doet aan normale preventie…..
Omdat het geen poetslesje is…

Ik geef een voorbeeld: In een grote jeugdtandzorg organisatie claimen ze dat ze aan Gewoon Gaaf doen. Maar ze doen eigenlijk heel iets anders.
Er worden op scholen 4 jarige kinderen uit klassen gehaald en in een tandartsbus gezet en daar wordt dan door een tandartsassistent 20 minuten aan een kind uitgelegd hoe ze moeten poetsen. Dat is géén Gewoon Gaaf, dat is geld binnenharken. Gewoon Gaaf is samen met de ouders een pact sluiten om een 4 jarig kind gaatjes vrij te houden. Dat doe je door ouders voor te lichten, motivatie te onderzoeken, belemmeringen uit te vragen en kleine smart doelen (doe het zelfies) af te spreken.

 

 

Vraag 3: Waarom biedt mijn tandarts dit niet uit zichzelf aan?
Helaas levert gaatjes maken voorlopig nog meer op dan gaatjes voorkomen. Dat is een fact.
Tijd plannen voor iets wat minder geld oplevert is een keuze die niet iedereen maakt…
Je bent erg overgeleverd aan de mate van commercialisatie van je tandartspraktijk op dit moment.Gelukkig zijn er wel 175 mondhygiënisten én tandartspraktijken die Gewoon Gaaf goed toepassen

(Editors note) Overigens 175 praktijken van de ruim 6000 praktijken is best weinig vind ik persoonlijk…..

Vraag 4: Hoe krijg ik de beste Gewoon Gaaf behandeling voor mijn kind
Door wie wilt u dat uw kind behandeld wordt? Maak uw keuze! De meeste mensen zullen zeggen; Ik denk de tandarts, ik kom daar al jaren… Dat kán een prima keuze zijn. Toch zitten daar wat kanttekeningen aan.De meeste tandartsen u zullen vertellen uw kind mee te nemen als het 2.5 jaar oud is. Echter 2.5 jaar is gewoon te laat. Gewoonten in tandenpoetsen, eten en drinken zijn al gemaakt en zijn tegen die tijd moeilijk te wijzigen.  Gewoon Gaaf is voor alle kinderen beschikbaar vanaf 1 tand!

 

Onderzoek of uw tandarts Gewoon Gaaf ondersteunt.
Zo niet dan kunt u altijd naar een zelfstandig gevestigd mondhygiënist met uw kind.
Daar kunt u zonder verwijsbrief een afspraak maken voor uw kind. De HBO opgeleide mondhygiënist kan bij uw kind Gewoon Gaaf uitvoeren.

 

Ondersteunt de tandarts Gewoon Gaaf?
Perfect, volgende vraag is wie hem uitvoert? Ondersteuning wil niet zeggen dat hij een half uur uittrekt voor uw kind. We hebben hierboven immers geleerd dat gaatjes vullen meer oplevert dan gaatjes voorkomen.  Dikke kans dat hij/zij zijn tijd liever besteed aan het maken van een mooie kroon. Krijgt uw kind een afspraak bij die aardige tandartsassistent?
ls mondhygiënist ben ik enigszins bevooroordeeld maar ik denk dat je het beste kunt kiezen voor degene die er écht voor geleerd heeft. Dat is  (in een praktijk waar geen mondhygiënist is) dan de tandarts. Zeker omdat hij/zij het volle pond aan kosten declareert aan uw zorgverzekeraar, onder zijn naam…. U kunt daar dus om vragen.
Bij twijfel, bel dan gewoon de vrijgevestigd mondhygiënist in uw woonplaats!

U heeft een afspraak gemaakt bij een mondzorgprofessional waar u een goede klik mee heeft?
Mooi. Gewoon Gaaf is géén poetsinstructie maar een leefstijl veranderingHet bestaat uit verschillende stappen zoals: een (medische) vragenlijst een sociale vragenlijst (bijv. waar is uw kind uit schooltijd en bij wie woont uw kind) op deze manier kunnen we namelijk pas goed bekijken of er aanpassingen nodig zijn in eten, drinken poetsen bij uw kind.We bekijken daarna de mond, laten de tandplak zien, geven dán pas een poetsinstructie en gaan met u afspraken maken rondom de leefstijl van het gezin. Het vergt best wel wat moeite van een ouder, maar het is te doen!

 

U moet mee naar de afspraak tot 12 jaar.
Tot 12 jaar is het programma gericht op uw kind en u samen. Na 12 jaar gaan we uw kind voorbereiden op de verantwoordelijkheid die horen bij het groter worden. Ook hierop is het Gewoon Gaaf programma ingespeeld!

Gepost op

De Chinese kroon

Wat moet een mondhygiënist op een cursus tandtechniek in China? Dat was de vraag van één van de tandartsen op dag drie van ons cursusprogramma…. Nou ehhh gewoon, waarom niet? Ik krijg als vrijgevestigd mondhygiënist ontzettend veel vragen van mijn cliënten over ‘Chinese kronen’ vragen zoals; “Mijn tandarts wil een Chinese kroon laten maken, die is goedkoper.” “Worden deze wel goed gemaakt?” “Hoe verloopt dat productie proces en zouden de werkomstandigheden wel goed zijn in China?“ De enige manier om daar achter te komen is gewoon gaan kijken. En toen Elysee Dental een cursusreis naar Shenzhen aanbood was ik direct enthousiast. Niet omdat ik zelf kroon of brugwerk maak maar omdat ik wel een bron van informatie ben voor mijn cliënten. Daarom voel me verplicht alles te onderzoeken. Diezelfde tandarts vertelde me een uurtje later dat hij vorig jaar op een oncologie congres in New York was geweest. Dus ik vroeg hem gekscherend: ‘”Wat moet een tandarts op een oncologie congres?” We moesten er beide erg om lachen en waren het eens dat het goed is om verder te kijken dan je neus lang is. We hebben allebei een bepaalde leergierigheid en ik geloof dat ik direct een goede vriend gemaakt heb! Mondhygiënisten zijn nieuwsgierig en aangezien ik geen kronen, brugwerk of implantologie ‘verkoop’ vind de gemiddelde cliënt nu eenmaal dat ik de aangewezen persoon ben om daar eens een oordeel over te geven. En dat vind ik een uitdaging. Niet de behandelplannen van de tandarts te ondermijnen, nee om eerlijke antwoorden te kunnen geven. Ik bekijk en bespreek behandelplannen met mijn cliënten en laat mensen nadenken over de eigen keuzes in mondzorg. Wat wilt u met uw mond, waar wilt u naar toe? Heeft u al een zorgrichting voor de toekomst? Wilt u investeren? Of gaat u liever voor (natuurlijke) afbouw? Allemaal legitieme keuzes. Misschien commercieel niet altijd de interessantste keuze maar zoveel mensen zoveel wensen. ik wil mijn cliënten ondersteunen de mondzorgkeuzes die ze maken. En ik ze dan ook om dit te verwoorden naar hun tandarts. Op die manier krijgen mensen de beste keuzes voorgelegd door hun tandarts en krijg je mensen die dan ook de nieuwe kroon perfect verzorgen. Omdat ze er blij mee zijn! Oké terug naar China Wat een cultuurverschil, 20 miljoen mensen in de industriestad Shenzhen. Waar Jimmy, onze tour guide, ons bijpraat over de verschillen met Europa, vergapen wij ons als toeristen in de bus op de skyline van Hongkong. We staan daarna bij de grensovergang naar China met een stikker op onze buik geplakt in de rij en kijken heel netjes richting douanier. Het verloopt gelukkig vlot en na een uurtje zijn we in het hotel. Eventjes is het paniek als een van onze mede reizigers met de bus terug is richting douane. Hij was achter in de bus in slaap gevallen. We bezoeken het Modern Lab in Shenzhen, en lopen op de verschillende verdiepingen van het productie proces. Wat een rust in werksfeer. Waar Chinese dames zich met name bezig houden met het keramiekproces, zie je op de metaalkamer met name mannen werken. Toch vreemd dat metaal een mannen ding blijft, zelfs in China We hebben alles ontdekt, de dozen bij aankomst, afdrukken, de vreesmachines. Elk proces wordt eletronisch gescaned zodat tijdens het proces bijgehouden wordt wie-wat gedaan heeft met het werkstuk. Het uiteindelijke resultaat en het proces van verzenden. Bijzonder een werkstuk, kroon brug of frame soms nog verder op vakantie is geweest dan de gemiddelde Nederlander ooit zal komen… Het wetenschappelijke programma, verzorgd door Patrick Oosterwijk, Director Scientific Relations, zit goed in elkaar. Met voldoende kennis van de tandtechniek, de mogelijkheden en onmogelijkheden van diverse materialen en technische oplossingen, kun je tot een juiste beslissing voor een geslaagde behandeling komen. De combinatie met het zien van het tandtechnische lab geeft een goed beeld. En van Kinderarbeid, is absoluut geen sprake. Alles ziet er goed uit, mensen werken hard en zijn leergierig wordt ons verteld. We zijn zelfs welkom om in het appartement complex naast het lab te gaan kijken. We worden geaaid door de poets mevrouw van het gebouw. Hoe vaak zien die mensen blonde Nederlandse dames? Waarschijnlijk niet zo heel vaak. We worden welkom geheten en krijgen Chinese thee. We kijken elkaar aan. Engels verstaan ze niet en wij geen chinees. Dus praten we gewoon Nederlands, en wijzen we aan wat we bedoelen. Terug naar het laboratorium. Practicum inkerven en outline bepalen. Opbakken van een zirconium dioxide kroon en afglanzen. Het is goed materiaal kennis op te doen, het proces maakt veel duidelijk! Kijk als je het een keer van dichtbij bekijkt, kun je pas goed uitleggen hoe een kroon gemaakt wordt en waarom bepaalde processen gaan. Hoe belangrijk is het voor het tandvlees dat die kroon goed aansluit. Het digitale afdrukproces heeft op mij veel indruk gemaakt. Wat een toekomst ligt hier. We hebben gespeeld met het ontwerpproces op de computer. Photoshop achtige programma’s zijn een hobby van me en ik weet dat dit de toekomst wordt. In een woord geweldig! Terug naar Hongkong. In de stromende regen reizen we naar Kowloon East Hongkong. Een relatief nieuw deel van Hongkong. In een prachtig hotel worden we alleraardigst verwelkomd en ook deze locatie is geweldig gekozen door Elysee Dental. Xavier Deleersnijder neemt ons de volgende dag mee in de wereld van digitale scanners. Wat zijn de prijsverschillen en wat zijn de implementatiemogelijkheden van deze computerprogramma’s. Alles staat of valt met de implementatie in de toekomst. Wat zijn de afwegingen in de praktijk en hoe snel gaan deze technieken. Wat is het juiste tijdstip om hier op in te springen in de praktijk. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om dit te bepalen. Dat we mee moeten met de toekomst is me inmiddels wel duidelijk geworden.

 

We maken een rondje door Hongkong. We bekijken de oude stad, het nieuwe poepie chique centrum en scoren een bikini bij Caldezonia. We nemen de hop-on-bus richting het zuideiland en genieten geur van de Jasmijnbloesem in de bomen tegenover de eettentjes op het strand van Repulse bay. We nemen de rollercoaster boven op de berg, half hangend over de zuid Chinese zee en bekijken het haaiennet van dichtbij en vragen ons af of als we onze benen door dit net steken Jaws dan voorbij komt. We verbazen ons over de hoge gebouwen en architectuur. Eenmaal thuis rekenen we uit dat in onze achtertuin van 1 Hectare waar twee shetlanders en een pony grazen ongeveer 8000 chinezen kunnen wonen. We bezoeken, als hard core Disneyfans, “Disneyland Hongkong” en verbazen ons over de logistieke wonderen van China/Hongkong. Hoe kan het zijn dat er 20 miljoen mensen in een stad wonen en dat men dan nergens hoeft te wachten? Mensen doen wat er van ze verwacht wordt. Ze zijn praktisch, ze sluiten aan op roltrappen (op elke traptree van een roltrap past precies een Chinees…) Ze rennen niet door elkaar heen maar zijn dienstbaar en uitermate behulpzaam. Vriendelijk en niet opdringerig. Nou ja, het spugen op straat en het onsmakelijk eten en boeren is niet erg aantrekkelijk maar we hebben wel erg kunnen lachen! Het was een top reis. Elysee Dental heeft alles is perfect geregeld. Het ontvangst en begeleiding op Schiphol (Dank je wel Jaqueline!) De KLM vlucht, de hotels en het eten zijn fantastisch en de transfers goed geregeld! Bedankt voor deze leerzame dagen! Een (levens) ervaring om nooit meer te vergeten.