Gepost op

Angst is een slechte raadgever

Praatjes vullen geen gaatjes

Dental Tribute kwam vandaag met een interview met Verry van Rossum, trainer-coach en consultant voor tandartspraktijken, hij betoogt dat de tandarts de keuze voor de tandarts sterk kan beïnvloeden.Hieronder vind u zijn betoog. Uiteraard kan ik het niet laten mijn mening op zijn stellingen te geven….

Van Rossum: Er is al veel gesproken over het besluit van de minister om de mondhygiënist o.a. zelfstandig kleine vullingen te laten aanbrengen en röntgenfoto’s te laten beoordelen. De meeste tandartsen zijn daar fel op tegen en laten dat ook ruimschoots weten. Weinig aandacht is er echter voor de vraag: wat wil de patiënt eigenlijk? Zullen zij zich massaal laten behandelen door een mondhygiënist, of kiezen zij voor de tandarts?  

Claus:
Het is geen keuze tussen behandelaar maar een keuze tussen preventieve mondzorg of curatieve tandheelkunde.
Wil je het kapot laten gaan, of wil je het voorkomen. De meeste mensen zullen dan liever voor preventie kiezen.
1. Preventie is goedkoper
2. Preventie is eenvoudiger
3. Preventie doet minder pijn.

Maak de scheiding dus niet in, “wie kan wat beter” maar waar ligt de autonomie van de behandelaar, bij preventie of curatie.
De autonomie van de mondhygiënist is preventie - die van de tandarts curatie. 

Van Rossum Is het een verstandig besluit?
Tandartsen hebben massaal gereageerd op het besluit en in grote meerderheid aangegeven dat de taakherschikking vanuit kwaliteitsoogpunt sterk is af te raden. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Het is ook mijn overtuiging dat de tandarts de regie heeft over de mondgezondheid van de patiënt. Nadat de patiënt het akkoord heeft gegeven over de behandeling, bepaalt de tandarts hoe en door wie de behandeling wordt uitgevoerd, welke taken worden gedelegeerd en aan wie. Door taken te delegeren, kan de productiecapaciteit worden verruimd.

Claus: Leuk argument, “de regie over de mondgezondheid”
Hoe kan je regeren over de mond"gezondheid" als je verdienmodel in curatie ligt?
Bijzonder toch? Je gaat niet over de gezondheid. Je gaat als tandarts over het oplossen van problemen...
De mondgezondheid ligt bij in het vakgebied mondhygiënist. Dé preventieve mondzorgproffesional

Wederom, het zijn twee verschillende dingen. De mondhygiënist is de behandelaar preventief, de tandarts curatief. En aangezien we allemaal starten met een “gaaf” gebit  moet de volgorde niet zijn curatie - oei oei oei, laten we preventie doen (verdienmodel preventie-assistent) Nee laten we insteken op preventie en dan blijft er vast nog wel wat over voor de tandarts waar hij/zij zich curatief op kan uitleven.

Van Rossum: Wat wil de patiënt?

In de kwestie rond taakherschikking is niet onderzocht hoe patiënten tegen het besluit van de minister aankijken. Zullen zij massaal gaan kiezen voor het behandelen van onder andere primaire cariës door de mondhygiënist? Mijn overtuiging is dat dit niet zal gebeuren. De belangrijkste reden daarvoor is de vertrouwensband tussen de patiënt en de tandarts; het meest waardevolle in uw praktijk. Toch zullen er patiënten zijn die de gang naar de mondhygiënist voor de tot nu toe voorbehouden handelingen wel zullen overwegen.

Claus: We hebben het over primaire cariës. Gaat de tandarts een volledige leefstijl en voeding anamnese afnemen bij primaire cariës?
Nee, natuurlijk niet. Het verdienmodel zit hem namelijk in curatie. Het maken van gaatjes. Preventie bijt curatie.

Van Rossum: Door op de juiste wijze met patiënten in gesprek te blijven, kunt u de wens van de patiënt beïnvloeden. Wanneer u een caviteit constateert bij een patiënt en aangeeft dat deze hersteld moet worden, zal het merendeel de behandeling ook gewoon door u laten doen. Een enkeling zal u vragen of het ook bij de mondhygiënist kan. Dan komt het aan op goede communicatie om de patiënt voor de tandarts te doen kiezen. Deze argumenten helpen hierbij:

Claus: Oh moeten we de wens van de cliënt (lees cliënt, ipv patiënt) gaan beïnvloeden?
Gaan we zeggen dat preventie niet helpt, of  de preventie assistent, in 5 dagen opgeleid, niet consistent uitgevoerde preventie laten uitvoeren…
Nogmaals, draai het om… eerst komt preventie, daarna curatie.

 

Van Rossum: a. Kwaliteit

U kunt de patiënt vragen hoe belangrijk kwaliteit voor haar of hem is. Logischerwijs zal een patiënt aangeven dat kwaliteit belangrijk is. Vervolgens kunt u aangeven wat u doet aan kwaliteit, zoals de ervaring die u heeft, uw investeringen in de nieuwste technieken om voortdurend de kwaliteit hoog te houden.

Claus: Helemaal geweldig, de zieke patiënt mag zich daarom bij de curatieve tandarts melden als er iets aan de hand is.

 

Van Rossum: b. U mag alle behandelingen doen

Stel nu dat de cariës dieper zit dan gedacht, en de mondhygiënist kan/mag de behandeling daarom niet verder afmaken? De patiënt moet dan met een open element alsnog naar de tandarts komen om de behandeling af te laten maken.

Claus: Ik wil niet vervelend zijn maar volgens mij zit er tussen initiële cariës en een exponatie nog best een stukje glazuur. Exponatie zal zelden voorkomen. En het kan ook zo maar zijn dat de mondhygiënist de cliënt doorstuurt voor het boren van initiële cariës. Net zoals de tandarts de M3 (die hij/zij niet vertrouwd) doorstuurt naar de kaakchirurg. En ja, ook bij de tandarts gebeurt het wel eens dat de M3 afbreekt en ja dan stuur je de cliënt door naar het ziekenhuis.

Daarbij is het helemaal niet de bedoeling dat de tandarts “alles” kan doen. Hij/zij studeren tegenwoordig een jaar langer tot mondarts. Zij behoren zich te specialiseren in een bepaald onderdeel van het vak waardoor de kosten voor de zorg naar beneden kunnen.

Van Rossum: c. Een kies vullen is meer dan alleen composiet aanbrengen
Na het vullen zal goed gekeken moeten worden of de occlusie nog naar wens is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vulling te ‘hoog’ is aangebracht.

Claus: Wat denkt u nu zelf? De cursussen voor tandartsassistenten die leren boren en vullen zitten vol.
Dus die assistentes kunnen het na 3 dagen cursus wél en de 4 jarig opgeleide HBO’er moet aan het handje vastgehouden worden voor deze handeling?

Van Rossum: d. Foto’s beoordelen

Bij het beoordelen van röntgenfoto’s gaat het om veel meer dan alleen kijken of er een gaatje in het element zit. Daar is de tandarts speciaal voor opgeleid, de mondhygiëniste in mindere mate. Bij controle door de mondhygiënist worden mogelijk extra röntgenfoto’s gemaakt, wat meer kosten met zich meebrengt.

Claus: Tja, wij zaten in de jaren 90 al in de zelfde colleges als de tandheelkundestudenten bij de röntgenlessen. Dus ook wij zijn “speciaal” opgeleid. Knap he?
Kort door de bocht is het dus vanuit mijn oogpunt wederom een lulkoek-verhaal. Scheid preventie van curatie, dat is de antwoord op het probleem

Tandarts, schoenmaker blijf bij je leest. Doe waar je goed in bent en wees niet bang van de mondhygiënist. Angst is een slechte raadgever!!